UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

Artykuły

Zarządzanie i kontrola energetyczna u koncesjonera samochodów

włącz .

Gestión y Control energético

Przykład oszczędności energetycznych u koncesjonera samochodów Citroën

3SL Aplicaciones Integrales Eléctricas jest firmą działającą w środowisku instalacji elektrycznych. Z powodu dużego wzrostu kosztów energii elektrycznej oraz zapotrzebowania na rynku wewnętrznym,  wyspecjalizowaliśmy się w doradztwie energetycznym, aby móc zapewnić  naszym klientom większą wydajność posiadanych instalacji.
www.tressl.es

 

Rodzaj obiektu:
Koncesjoner samochodów CITROËN GARAJE ELOY

powierzchnia ekspozycji w
 • m2: 1305
 • powierzchnia warsztatów w
 • m2: 4085
 • powierzchnia biurowa w
 • m2: 330
 • powierzchnia magazynowa w
 • m2: 500
 • Taryfa dostępowa: 3,0 A
 • Dystrybutor energii: Endesa
 • Zakontraktowana moc: 175 kW
 • Roczny pobór w kW-Euro w 2012: około 260 000 kW – 55 000€ 
 

W celu zoptymalizowania zużycia energii przez instalacje, w ciągu ostatnich 5 lat stworzyliśmy zespół techniczny zajmujący się rozwojem i wdrożeniem systemu kontroli energii, zarówno elektrycznej jak uzyskiwanej z gazu, powietrza, azotu itd. 

Zdalnie sterujemy zainstalowanymi urządzeniami za pomocą sieci internetowej, gromadzimy wszystkie dane na bezpiecznym serwerze , a następnie poddajemy te dane przetwarzaniu, aby następnie dokonać analizy i oddziaływania na urządzenia w celu uzyskania możliwie największej wydajności. W ten sposób uzyskujemy bardzo duże oszczędności energii, które przekładają się na zmniejszenie kosztów ogólnych.

Jako przykład podajemy instalację, która znajduje się w obiekcie koncesjonera samochodów:

 • Powierzchnia ekspozycji: 1 305 m2
 • Powierzchnia warsztatów: 4 085 m2
 • Powierzchnia biurowa: 330 m2
 • Powierzchnia magazynowa: 500 m2

Aby przeanalizować instalację tego klienta, zainstalowaliśmy urządzenia firmy CIRCUTOR. Wcześniej dokonaliśmy kontroli wzrokowej instalacji, aby określić , które punkty mają decydujące znaczenie dla zużycia energii. Część poświęcona na prezentację samochodów z punktem obsługi klientów, ze względu na swoją powierzchnię i ekspozycję słoneczną, jest najbardziej kłopotliwa do klimatyzowania, dlatego zdecydowaliśmy skontrolować w tym miejscu zużycie energii przez system klimatyzacji i oświetlenia. 

 Según el consumo que tenemos en nuestras instalaciones podemos saber la "huella" de CO2 que estamos dejando en la atmosfera
W zależności od wielkości zużycia energii elektrycznej w naszych instalacjach, możemy dowiedzieć się, jaki "ślad" CO2 pozostawiamy w atmosferze

Następnie postanowiliśmy sprawdzić ogólny pobór energii za pomocą urządzeń CIRCUTOR zainstalowanych w rozdzielnicy głównej, w celu porównania rzeczywistych odczytów z odczytami zafakturowanymi przez dystrybutora energii, skontrolowania energii biernej, zapotrzebowania na moc itd. 

Zrealizowana inwestycja w urządzenia do zarządzania i kontroli o wartości poniżej 4 000€ obejmuje urządzenie  kontrolne EDS i 4 analizatory CVM MINI w rozdzielnicy klimatyzacji. W rozdzielnicy głównej zainstalowano jednostkę EDS 3G i analizator sieci CVM MINI.

Ejemplo de como en una misma pantalla del software de control energético de CIRCUTOR PowerStudio
Przykład, jak na tym samym ekranie programu do kontroli energetycznej  PowerStudio firmy CIRCUTOR, możemy kontrolować:
• Ogólne pobory energii
• Zużycie energii przez urządzenia do klimatyzacji
• Zużycie energii przez system oświetleniowy części przeznaczonej na ekspozycję
• Temperatury na zewnątrz i w części ekspozycyjnej

Jeśli chodzi o ulepszenia,  dokonano inwestycji na kwotę poniżej 5 000€ , podzielonej na trzy bloki: pierwszy to ulepszenia zrealizowane w celu umożliwienia kontroli systemu klimatyzacji poprzez zamontowanie czujników temperatury i przekaźników sterujących, służących do uruchomienia klimatyzacji. 

Drugi blok to wsparcie techniczne umożliwiające programowanie temperatur i kalendarzy automatycznego działania maszyn, nie licząc kontroli za pośrednictwem sieci internetowej wszystkich parametrów i generowania alarmów on-line.

Trzeci blok to zainstalowanie baterii do kompensacji mocy biernej, w celu zapobiegania jej wytwarzaniu. Oblicza się, że inwestycja zwróci się w ciągu mniej niż jednego roku.

Jedną z dużych zalet tego systemu jest to, że użytkownik może w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca na świecie sprawdzać stan swojej instalacji, a nawet oddziaływać na nią, a także może otrzymywać emaile dotyczące wcześniej zdefiniowanych alarmów i dzięki temu  - przewidywać przyszłe awarie lub wysokie faktury za energię elektryczną.

Wyniki są rzeczywiście zachęcające, odnotowujemy zmniejszenie kosztów od 11% do 24%, przy czym są to dane rzeczywiste za 2012-2013.

Dane za sierpień są naprawdę doskonałe, gdyż zakład zaoszczędził (w porównaniu z tym samym miesiącem w roku poprzednim) 28,74%, rozwijając tę samą działalność co w poprzednim roku.

 EDS, CVM MINI y la batería de condensadores Serie OPTIM de CIRCUTOR han sido los productos utilizados en la instalación del concesionario, para mejorar la eficiencia y el ahorro energético

EDS, CVM MINI i bateria kondensatorów OPTIM firmy CIRCUTOR
to produkty , które wykorzystano w instalacji koncesjonera, 
w celu poprawienia wydajności i zwiększenia oszczędności energetycznych

EDS / EDS 3G, Nuevos Data logger ze  zintegrowanym serwerem WWW zapewniającym kontrolę przez 365 dni w roku 

Jest to proste i wydajne urządzenie przemysłowe, które za pomocą swojego zintegrowanego serwera WWW i XML wyświetla wszystkie zmienne elektryczne pochodzące z analizatorów sieci lub z innych urządzeń  bezpośrednio powiązanych z pomiarem zużycia, energii elektrycznej, wody, gazu itd.

CVM MINI, Trójfazowy analizator sieci elektrycznych 

To JEDYNY analizator, który można dostosować do rozdzielnic wyposażonych w 3-modułową szynę DIN. 

Mierzy, oblicza i wyświetla główne parametry elektryczne trójfazowych sieci zrównoważonych i niezrównoważonych , podając rzeczywistą wartość skuteczną.

OPTIM 1, Bateria kondensatorów

Automatyczne baterie kondensatorów serii OPTIM, działające w oparciu o  przełączanie za pomocą styczników, to urządzenia opracowane w celu automatycznej  kompensacji mocy  biernej w sieciach, gdzie poziom obciążenia  waha się, a zmiany mocy  następują w granicach sekundy. 

Dzięki łatwemu montażowi oraz  wysokiej technologii i solidnej budowie,  seria OPTIM stanowi idealne urządzenia do kompensacji  mocy biernej w instalacjach o zmiennym poziomie  obciążenia.

 

Wniosek:

Za pomocą zainstalowanych urządzeń do monitorowania parametrów elektrycznych, uzyskuje się następujące informacje :

 • Rozdział zużycia energii (w czym i ile się zużywa)
 • Profil obciążenia (kiedy występuje zużycie)

Pozwala to, dzięki uzyskanym danym, raportom i wykresom, przedsięwziąć odpowiednie działania w celu:

 • stałej optymalizacji i kontroli instalacji, ułatwiając jej obsługę i zapewniając niezawodność
 • uzyskania dużych oszczędności i wpływu na wielkość rocznych należności za energię elektryczną
 • przewidywania i sprawdzania poboru i naliczania należności za energię elektryczną, zarówno ogólną jak i z podziałem na poszczególne rodzaje wykorzystania (oświetlenie, klimatyzacja, napęd itd.)

Jakkolwiek wskazane w tym artykule działania mają przynieść oszczędności w wysokości od 11 do 24%, dysponujemy również szczegółowym dokumentem o nazwie "Dossier-3SL-SALON EKSPOZYCJI I SPRZEDAŻY POJAZDÓW", z którego wynika 61%-wa rentowność (oszczędności roczne na poziomie 13 000 euro) inwestycji, która w skali całkowitego zużycia energii przez salon odpowiada oszczędnościom w należnościach za energię elektryczną w wysokości 23,6% .

 

Całkowite zużycie energii biernej w euro

Consumo total de energía reactiva en Euros
Aby uniknąć generowania energii biernej i ponoszenia na nią wydatków, zainstalowano baterię do kompensowania mocy biernej serii OPTIM firmy CIRCUTOR.
Oblicza się, że inwestycja zwróci się w ciągu mniej niż jednego roku.

Całkowite zużycie energii elektrycznej w euro

Consumo total de energía eléctrica en Euros
Porównanie oszczędności energetycznych w euro w latach 2012 i 2013.
Uzyskano spadek wydatków od 11% do 24% 
Można zauważyć, że od czerwca (data pełnego wdrożenia systemu oszczędności energetycznych ) zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej wyrażone w euro, jednocześnie można dostrzec tę samą zmianę na wykresie zużycia energii biernej.
Se han obtenido unas reducciones del 11% al 24%

pdf Pobierz ten artykuł w formacie PDF

 

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT