UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

Artykuły

Zalety inteligentnych sieci

włącz .

 

Definitywne rozwiązanie dotyczące zarządzania sieciami przyszłości

Wprowadzenie

W związku z wprowadzeniem obowiązku stosowania inteligentnych liczników w Niemczech, a także w innych krajach Unii Europejskiej, umocniła się pozycja Smart Grids czyli inteligentnych sieci jako definitywnego rozwiązania w dziedzinie zarządzania sieciami przyszłości.

I nikt nie ma wątpliwości co do korzyści, które przynoszą zarówno przedsiębiorstwom energetycznym jak i konsumentowi. A zatem, pojawia się pytanie, które ze wspomnianych korzyści mają największe znaczenie dla krajów Unii Europejskiej?

W niniejszym artykule opisujemy poszczególne zalety inteligentnych sieci, biorąc za punkt odniesienia "Ocenę porównawczą wdrażania inteligentnych liczników w 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z energią elektryczną".

Firma CIRCUTOR oferuje kompletną gamę inteligentnych liczników opartych na technologii PLC PRIME, a także koncentratory danych (seria Compact DC) do odczytywania i programowania liczników, zapewniające przesył wszystkich informacji z podłączonych urządzeń do systemu centralnego zarządzania.

Główne zalety opisane we wspomnianym dokumencie to:

Zaoszczędzenie energii poprzez zmniejszenie poboru energii

Jedną z zalet inteligentnych sieci jest dostarczanie informacji o poborze energii zarejestrowanym w dowolnym momencie przez licznik. Dzięki temu, użytkownicy są lepiej poinformowani o rzeczywistym poborze energii. Oprócz tego, bardziej precyzyjne monitorowanie zużycia energii umożliwia dopasowanie zakontraktowanej mocy do rzeczywistych potrzeb każdego konsumenta. Te dwa czynniki sprawiają, że użytkownik rejestruje zmniejszenie poboru i dostosowuje ilość zakontraktowanej mocy do swoich rzeczywistych potrzeb.


Smartgrids oznaczają nową erę w sektorze elektrycznym, a mianowicie przejście ze statycznego zarządzania jednokierunkowego do dynamicznego zarządzania dwukierunkowego. W ten sposób zwiększa się wydajność i oszczędność energii.

 

Smartgrids posiadają zdolność dwukierunkowej wymiany energii oraz informacji, dzięki czemu ułatwią zintegrowanie energii odnawialnych oraz pojazdu elektrycznego. System ten potrafi zdalnie reagować w przypadku problemów w sieci, optymalizując sposób dostarczania energii oraz zmniejszając wpływ na środowisko.

Smartgrids posiadają zdolność dwukierunkowej wymiany energii oraz informacji, dzięki czemu ułatwią zintegrowanie energii odnawialnych oraz pojazdu elektrycznego. System ten potrafi zdalnie reagować w przypadku problemów w sieci, optymalizując sposób dostarczania energii oraz zmniejszając wpływ na środowisko.

 

Lepsza obsługa klienta i dokładniejsze faktury.

Inną ważną zaletą systemów zdalnego zarządzania jest uzyskiwanie dokładniejszych faktur. W ten sposób, fakturuje się rzeczywisty pobór energii w każdym miesiącu, unikając płatności za wartości szacunkowe oraz zmniejszając koszty związane z dawnym systemem ręcznego odczytu liczników. Oprócz możliwości zdalnego dysponowania informacjami dotyczącymi instalacji elektrycznej, łatwiej jest także zdiagnozować problemy, dzięki czemu zostaną one szybciej rozwiązane, a zatem klient zostanie lepiej obsłużony.

W chwili obecnej, klient musi zawiadomić przedsiębiorstwo energetyczne, aby podjęło odpowiednie czynności. Natomiast dzięki zdalnemu zarządzaniu, obowiązek automatycznego informowania administratorów przedsiębiorstwa elektrycznego o jakichkolwiek problemach będzie spoczywał na systemie, co umożliwi udzielenie szybszej pomocy użytkownikom.

Wykrywanie kradzieży energii i strat technicznych

Jaki wpływ na mnie jako klienta ma kradzież energii dokonywana przez inne osoby?

Zgodnie z danymi Krajowej Komisji Rynków i Konkurencji, wartość kradzieży energii elektrycznej osiągnęła w ubiegłym roku wartość 150 milionów €, co odpowiada łącznemu poborowi energii w Sewilli i Walencji. To negatywne zjawisko nie ma żadnego wpływu na przedsiębiorstwa energetyczne, natomiast przekłada się na zwiększenie wartości faktury za energię elektryczną.

Systemy zdalnego zarządzania pozwalają wykryć kradzież energii z dużo większą dokładnością, gdyż urządzenia te nie posiadają części ulegających mechanicznemu zużyciu. Dodatkowo, nowe liczniki z komunikacją PLC PRIME są wyposażone w systemy, które wykrywają otwarcie pokrywy listwy z zaciskami i wysyłają automatyczne zawiadomienie do administratorów sieci, informując ich o możliwym nadużyciu.

Urządzenia działające w oparciu o technologię PLC umożliwiają wykonywanie bilansu energii. System sumuje energię ze wszystkich zainstalowanych liczników i porównuje ją z pomiarem przyrządu sumującego, znajdującego się w głównej części przewodu, aby sprawdzić, czy nie występują straty (lub kradzież) w jakimś punkcie, niezidentyfikowanym przez przedsiębiorstwo energetyczne.

Compact DC - Koncentrator PLC PRIME firmy CIRCUTOR. Compact DC - Koncentrator PLC PRIME firmy CIRCUTOR. 
Firma CIRCUTOR oferuje kompletną gamę inteligentnych liczników opartych na technologii PLC PRIME, a także koncentratory danych (seria Compact DC) do odczytywania i programowania liczników, zapewniające przesył wszystkich informacji z podłączonych urządzeń do systemu centralnego zarządzania.

Zmniejszenie kosztów bilansowych

Dzięki Smart Grids, uzyskana ilość danych jest dużo większa niż ta uzyskiwana za pomocą systemu odczytu ręcznego. W konsekwencji, w oparciu o techniki analizy danych, można tworzyć dużo bardziej precyzyjne prognozy poboru energii, ponieważ uwzględniają one znacznie więcej zmiennych. 

W związku z tym, przedsiębiorstwa energetyczne mogą lepiej dostosować produkcję energii do jej poboru (bilansów), co pozwala ograniczyć nadwyżki energii.

Wzrost konkurencyjności

Fakt posiadania rzeczywistych danych krzywej obciążenia zachęca sprzedawców energii elektrycznej do dostosowania jej cen w zależności od zapotrzebowania na energię. Posiadanie większej ilości danych pozwala sprzedawcom energii elektrycznej na stworzenie atrakcyjniejszych ofert dla klientów, bardziej dopasowanych do rzeczywistych warunków, a jednocześnie zwiększa konkurencję w tym sektorze ze względu na bardzo zróżnicowane oferty (taryfy godzinowe, pakiety energetyczne…).

Jest to korzystne dla konsumenta, gdyż większa konkurencja na rynku oznacza niższe ceny.

Spłaszczenie krzywej zapotrzebowania na energię (ograniczenie szczytów zapotrzebowania)

Poprzez używanie różnych profili taryfowych, przedsiębiorstwa energetyczne starają się spłaszczyć krzywą dziennego zapotrzebowania na energię, aby przesunąć szczytowe punkty poboru na godziny, w których rejestruje się mniejsze zapotrzebowanie. Pozwala to zoptymalizować wykorzystanie sieci elektrycznej. W ten sposób klient może zdobyć potrzebną wiedzę, dzięki której będzie włączał odbiorniki w porze mniejszego zapotrzebowania na energię, gdy cena jednego kWh jest mniejsza. Tytułem przykładu: klient może zdecydować o zmianie swojego zwyczaju w zakresie konsumpcji energii, włączając pralkę w godzinach doliny obciążenia, nocą, zamiast robić to w porze, gdy cena jednego kWh jest większa, uzyskując w ten sposób korzyści ekonomiczne oraz pomagając przedsiębiorstwu energetycznemu zrównoważyć pobory poprzez zapobieżenie przeciążeniu linii w godzinach szczytu.

Stały, na przestrzeni czasu, pobór energii powoduje, że w celu wytwarzania prądu nie jest konieczne tak częste włączanie i wyłączanie elektrowni, co pozwala zmniejszyć koszty wytwarzania prądu.

Poprzez używanie różnych profili taryfowych, przedsiębiorstwa energetyczne starająsię spłaszczyć krzywą dziennego zapotrzebowania na energię, aby przesunąćszczytowe punkty poboru na godziny, w których rejestruje się mniejsze zapotrzebowanie.Dzięki temu uzyskuje się optymalizację wykorzystania sieci elektrycznej.

Poprzez używanie różnych profili taryfowych, przedsiębiorstwa energetyczne starają się spłaszczyć krzywą dziennego zapotrzebowania na energię, aby przesunąć szczytowe punkty poboru na godziny, w których rejestruje się mniejsze zapotrzebowanie. Dzięki temu uzyskuje się optymalizację wykorzystania sieci elektrycznej.

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla

Wszystkie wymienione wyżej korzyści powiązane są ze zmniejszonym poborem energii, a w konsekwencji - ze zmniejszeniem emisji CO2. Z tej przyczyny możemy stwierdzić, że inteligentne sieci prowadzą nas do bardziej zrównoważonej przyszłości. Wszystkie te rozwiązania będą miały bezpośredni wpływ w przyszłości na integrowanie w sieci systemów do ładowania pojazdów elektrycznych. Poza tym, wdrożenie systemów energii odnawialnych jest prostsze, gdy przedsiębiorstwa energetyczne mają lepszą kontrolę nad swoją siecią.

 

Pobierz w formacie PDF pdf es  en  fr  de  pl  pt

 

Kontakt:
t. (+34) 93 745 29 00
 

 


Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT